STOPP

Jag måste bara fråga.

Hur blir en cancersjuk människa hjälpt av att jag delar, kopierar, klipper och klistrar in små nallebjörnar och hjärtan på facebook.

Senaste veckan har jag drunknat i meddelande där avsändaren vill kolla hur mycket ”vän” jag är, om jag läser meddelandet och sen utför det som krävs annars kommer jag tas bort från vänlistan.

Vassego… Jag har nog sett vartenda ett men har inte kopierat eller klistrat ett enda och kommer inte att göra det .

Däremot så skänker jag 100 kronor i månaden  till läkare utan gränser och cancerfonden för det tror jag gör skillnad. Så du som har det som krav … hoppa över mig.

Vill ni verkligen göra en insats för cancerforskningen så lämnar jag cancerfondens nummer.

Plusgiro 901986-0

Bankgiro  901-9514

Pokonis A

En kommentar till “STOPP”